Unser Natur-Kautschuk / -Latex

Nasz kauczuk naturalny

Nasze materace są wykonane w 100% z naturalnych surowców pochodzenia roślinnego. Najważniejszym z nich jest guma. Jest ona jednak również niezbędna do produkcji innych produktów. Podobnie jak bawełna czy czysta wełna, kauczuk jest produktem naturalnym, a zatem surowcem odnawialnym.

Kauczuk syntetyczny, często nazywany "zimną pianką" w odniesieniu do materacy, jest wytwarzany z kopalnego, skończonego surowca, jakim jest ropa naftowa. Proces produkcji jest energochłonny, a produkty wykonane z ropy naftowej są słabo degradowalne. W pewnym momencie trafiają na wysypisko śmieci. Z drugiej strony, naturalny lateks jest wytwarzany z mleczka kauczukowego. Zaczyna on płynąć, gdy tylko stukacz usunie cienki pasek kory z pnia drzewa kauczukowego za pomocą ostrego noża do stukania. Ale drzewa kauczukowe są nie tylko dostawcami cennego surowca, ale także aktywnie przyczyniają się do ochrony środowiska, ponieważ pochłaniają więcej CO2 niż większość innych roślin.

Ponadto, materace z naturalnego lateksu zostały uznane za zwycięzcę w wielu niezależnych testach ze względu na ich bardzo dobre właściwości leżące. Kauczuk jest zatem wysokiej jakości, wszechstronnym materiałem, który pod wieloma względami przewyższa kauczuk syntetyczny. Zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę środowiska.

Idea sprawiedliwego handlu jest również jedną z podstawowych wartości naszej firmy. Dlatego ważne jest dla nas, aby dać pierwotnym producentom kauczuku naturalnego - w szczególności zbieraczom kauczuku, pracownikom plantacji i drobnym rolnikom - możliwość uczestniczenia w sprawiedliwym handlu.

Dlaczego kauczuk, którego używamy, pochodzi ze sprawiedliwego handlu, ale nie jest certyfikowany przez Fair Trade Labelling Organization (FLO)? Dzieje się tak, ponieważ FLO nie ma kryteriów dla kauczuku. Z tego powodu Prolana jest członkiem-założycielem Fair Rubber e.V. Jesteśmy największym na świecie przetwórcą naturalnego lateksu pochodzącego ze sprawiedliwego handlu. Celem stowarzyszenia jest poprawa warunków życia i pracy pierwotnych producentów naturalnego lateksu.

Za każdy kilogram surowca o suchej zawartości kauczuku (część kauczuku w "mleku lateksowym") członkowie stowarzyszenia płacą premię fair trade w wysokości € 0,50. Z drugiej strony, procentowa premia fair trade nie miałaby sensu, ponieważ ceny kauczuku zależą od rynku światowego. Gdy ceny są niskie, producenci nie mogą nawet pokryć kosztów produkcji. W Fair Rubber e.V. przynajmniej premia fair trade pozostaje taka sama. Ponadto, w przeciwieństwie do innych programów sprawiedliwego handlu, producenci nie płacą żadnych opłat za umieszczenie w certyfikowanym rejestrze plantacji. Wręcz przeciwnie: w razie potrzeby stowarzyszenie pokryje nawet koszty certyfikacji.

Premia płacona przez członków Fair Rubber nie jest darowizną, ale dodatkowym dochodem dla plantatorów, pracowników plantacji i drobnych rolników. To oni sami decydują, które projekty chcą z niej sfinansować. W ciągu ostatnich 30 lat składka Fair Trade umożliwiła realizację projektów, z których niektóre były bardzo rozległe, a które poprawiły warunki życia i pracy pracowników na plantacjach.

Zrównoważone relacje handlowe są ważną częścią naszej filozofii korporacyjnej. A osobiste spotkania z miejscową ludnością zawsze bardzo nas wzbogacają. Doceniamy liczne osobiste rozmowy i wspólną wizję i z niecierpliwością czekamy na wgląd w światy naszych partnerów oraz poznanie ich życia i kultur.
Powrót do blogu