Traditionelle Schafhaltung - Schwäbische Alb bis Wales oder Irland

Tradycyjna hodowla owiec - Szwabska Alp do Walii lub Irlandii

Hodowla owiec ma bardzo długą tradycję. W wielu regionach - od Alp Szwabskich po wzgórza Walii czy Irlandii - hodowla owiec i produkcja wełny jest ważnym źródłem dochodu. Kontrolowana ekologiczna hodowla zwierząt - oznacza to przede wszystkim hodowlę dostosowaną do gatunku, pasze z certyfikowanych upraw ekologicznych i pastwiska zarządzane zgodnie z kryteriami rolnictwa ekologicznego. Istnieją w tym zakresie surowe wymogi, których przestrzeganie jest regularnie sprawdzane przez niezależne, zatwierdzone przez państwo organizacje kontrolne. Prawdą jest, że pastwiska dla owiec nie są zwykle nawożone chemicznie ani spryskiwane pestycydami, ale w konwencjonalnej hodowli owiec zwierzęta są często leczone zapobiegawczo za pomocą leków lub są poddawane regularnym kąpielom zanurzeniowym, do których dodawane są leki i chemikalia. Takie praktyki nie są dozwolone w kontrolowanej ekologicznej hodowli zwierząt. Ekologiczni hodowcy owiec muszą zrozumieć te powiązania i znaleźć kreatywne rozwiązania, aby utrzymać swoje zwierzęta w zdrowiu. Jeden z naszych partnerów hoduje owce i bydło mięsne naprzemiennie na swoim pastwisku: jednego roku bydło jest wypasane, a następnego roku owce są na tym pastwisku. Powód? Bydło i owce lubią różne trawy, bydło obficie nawozi pastwisko, a owce wypasają rośliny blisko korzeni, niszcząc siedliska wielu pasożytów, które w kolejnym roku dokuczałyby bydłu. Ta prosta, ale dobrze przemyślana zasada rotacji utrzymuje w zdrowiu owce, bydło i pastwiska.
Powrót do blogu